Представяне на SolidOpt

Проектът SolidOpt предоставя инструменти, улесняващи изграждането на оптимизационни модули. SolidOpt предоставя също базова среда, чрез която могат да се зареждат оптимизационни модули, които биха могли да контролират оптималното използване на ресурсите на компютърната система. Различните представяния на целевото приложение улесняват реализацията на оптимизационни методи.
SolidOpt може да се използва като оптимизационен компилатор, използващ наличните оптимизационни методи и представяния. SolidOpt предоставя и декомпилатор в случай, че сорс кодът на целевото приложение не е наличен

Среща на разработчиците на SolidOpt - Май, 2013

На 8ми май, 2013 oт 9 часа в 532 к.з. на Пловидвски университет "Паисий Хилендарски", Факултет по математика и информатика ще се проведе четвъртата среща на разработчиците на SolidOpt. Залата ще бъде обявена допълнително.

  Програма:

 • SolidV - Visual Modeling Framework
 • Reusing SolidOpt's Build System to Build External Tools
 • Preparation for a release
 • Visual Ray Analyzer
 • Дискусии
 • Среща на разработчиците на SolidOpt - Януари, 2013

  На 3ти януари 2013, 11ч. ще се проведе семинар на тема „Проект SolidOpt 2013 - цели и развитие“. Мястото на събитието е Пловдивски университет, Нова сграда, 5ти eтаж (залата ще бъде уточнена допълнително).

  В семинара ще вземат участие:
  Гл. ас. А. Пенев, докторант В. Василев, М. Василев, докторант Х. Лесев, Т. Петрова, П. Петрова и други

  DataMorphose - инструментариум за миграция на данни

  Дипломната работа дефинира методология за извършване на процеса на миграция от една система към друга.

  Представя се основния проект към дипломната работа - инструментариумът DataMorphose, който предлага начин за автоматизиране на стъпките при миграция на данни. Описва се обстойно как се моделира информацията и мета информацията; по какъв начин се визуализират данните; как се прилагат различни видове методи за анализ и трансформации.

  Среща на разработчиците на SolidOpt - Декември, 2010

  Добре дошли на втората среща на разработчиците на SolidOpt. Срещата ще се състои на 17.12.2010 от 9 часа в заседателната зала (2 етаж) на Факултета по математика и информатика на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски".

  Основната цел на срещата е да се дискутират текущите проблеми и предизвикателства при разработката на фреймуорка.

  SVN хранилището вече е достъпно и през ViewVC WEB интерфейс

  Интегрирана е системата ViewVC за достъп за WEB достъп до SVN хранилището на SolidOpt. Достъпът е анонимен т.е. всеки може да разглежда хранилището без да му е нужна регистрация или специализиран SVN клиент. Адресът е http://www.svn.solidopt.org

  Най-интересното от срещата на разработчиците на 10.2010

  Днес се проведе среща на разработчиците на SolidOpt в Пловдивския университет Паисии Хилендарски. Целта на срещата беше да запознае присъстващите с разработката, както и да се обсъдят текущото състояние и да се състави работен план.

  Срещата се проведе на две части - официална и неофициална. Основна задача на официалната част беше да изложи основните идеи, залегнали в разработката. Александър Пенев направи кратко въведение в проекта и изложи работния план за следващите няколко месеца. (Презентацията може да намерите най-долу)

  Среща на разработчиците на SolidOpt

  Добре дошли на втората среща на разработчиците на SolidOpt. Срещата ще се състои на 13.10.2010 в 9 часа в 532 компютърна зала на Факултета по математика и информатика на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски".

  Версия 0.1 на уеб сайта ще бъде пусната

  Новия уебсайт ще бъде пуснат скоро. Той ще бъде официалния уеб сайт на проекта SolidOpt и ще може да пренасочва потребителите към свързаните със SolidOpt проекти.

  Интеграция на Doxygen

  Интегрирана е система за генериране на документация от коментарите налични в сорс кода на SolidOpt.