• Български
  • English

DataMorphose - инструментариум за миграция на данни

Дипломната работа дефинира методология за извършване на процеса на миграция от една система към друга.

Представя се основния проект към дипломната работа - инструментариумът DataMorphose, който предлага начин за автоматизиране на стъпките при миграция на данни. Описва се обстойно как се моделира информацията и мета информацията; по какъв начин се визуализират данните; как се прилагат различни видове методи за анализ и трансформации.

Разглеждат се съществуващи системи и се анализират предимствата и недостатъците им. Описват се шаблони за дизайн и архитектурни шаблони, които обосновават взети архитектурни решения.

Определят се бъдещи подходи за предоставяне на удобен потребителски интерфейс, чиито компоненти да бъдат лесно асоциирани с действията, които извършват. Разисква се реализацията на визуален език за програмиране, управляващ процеса на миграция.

Разработеният проект може да се намери тук: https://svn.solidopt.org/Tools/DataMorphose/trunk

AttachmentРазмер
DataMorphoseThesis.pdf1.98 MB