Представяне на SolidOpt

Проектът SolidOpt предоставя инструменти, улесняващи изграждането на оптимизационни модули. SolidOpt предоставя също базова среда, чрез която могат да се зареждат оптимизационни модули, които биха могли да контролират оптималното използване на ресурсите на компютърната система. Различните представяния на целевото приложение улесняват реализацията на оптимизационни методи.
SolidOpt може да се използва като оптимизационен компилатор, използващ наличните оптимизационни методи и представяния. SolidOpt предоставя и декомпилатор в случай, че сорс кодът на целевото приложение не е наличен