Версия 0.1 на уеб сайта ще бъде пусната

Новия уебсайт ще бъде пуснат скоро. Той ще бъде официалния уеб сайт на проекта SolidOpt и ще може да пренасочва потребителите към свързаните със SolidOpt проекти.