Интеграция на Doxygen

Интегрирана е система за генериране на документация от коментарите налични в сорс кода на SolidOpt.

Doxygen представлява система за генериране на документация, използвайки коментарите в сорс кода. Doxygen поддържа голям брой езици за програмиране и може да генерира документация в различни формати (html, pdf, chm и др.). HTML форматът е особено приложим, защото може да бъде качен на уеб сървър. Също така doxygen може да извлича структурата на кода, който не е документиран, което позволява лесния преглед на цялостния код, използвайки хипервръзки. Системата може да създава различни диаграми и графи, базирани на съществуващия сорс код.

Конфигурационния файл на Doxygen се намира в /trunk/doc/doxygen/conf/doxygen.conf. Това е особено полезно когато не използваме SVN HEAD за разработка и се нуждаем от документация. При това положение може да свалим doxygen от тук и да генерираме необходимата ни документация.