Информация за нашия SVN

SVN (Subversion) е инструмент, използван от много разработчици на софтуер за управление на промени в изходния код. SVN предлага средствата да се съхранява не само текущата версия на сорс кода, но регистър на всички промени (и който е направил тези промени), които са се случили в този изходен код.

За да получите достъп до Subversion хранилището, трябва да инсталирате специален софтуер, наречен Subversion клиент. Subversion клиенти са на разположение за почти всички операционна система. Може да използвате клиенти от командния ред, както и самостоятелни графични клиенти или такива вградени в средата ви за разработка. Ние предоставяме няколко вида (и начина) достъп до хранилището на проекта SolidOpt.

Анонимен достъп до SVN хранилището

За всички желаещи да изтеглят проекта, част от него или произволна негова версия е предоставен анонимен достъп до хранилището. При този достъп Вие имате права само да четете от хранилището, но не и да променяте и добавяте в него.

С една от тези команди може да изтеглите главната линия на разработката на проекта (trunk). Имайте в предвид, че тя не винаги е стабилна.

Анонимен достъп е възможен и чрез всеки WEB клиент на един от следните адреси:

Достъп до SVN хранилището за разработчици

Всички разработчици (трябва да имате име и парола) участващи в проекта или в някой негов подпроект имат достъп до хранилището само през https. Правата за промяна са в зависимост от Вашия статус като разработчик участник в проекта или в някой от подпроектите.

С тази команда може да изтеглите главната линия на разработката на проекта (trunk), без да имате нужда от Вашето име и парола, но когато решите да качите Вашите промени в хранилището ще трябва да се оторизирате.

Структурата на хранилището е следната: