• Български
 • English

Най-интересното от срещата на разработчиците на 10.2010

Днес се проведе среща на разработчиците на SolidOpt в Пловдивския университет Паисии Хилендарски. Целта на срещата беше да запознае присъстващите с разработката, както и да се обсъдят текущото състояние и да се състави работен план.

Срещата се проведе на две части - официална и неофициална. Основна задача на официалната част беше да изложи основните идеи, залегнали в разработката. Александър Пенев направи кратко въведение в проекта и изложи работния план за следващите няколко месеца. (Презентацията може да намерите най-долу)

 

  Състави се следният план за работа:
 • Завършване на текущото състояние и съставяне на документация - това е една от най-важните точки, защото трябва да се завършат започнатите части от проекта и да се документират. Целта е да имаме сравнително в завършен фреймуорка, за да можем през декември да направим първата му версия - 0.1;
 • Реализиране на функционалност до край - когато се започва разработката на дадена функционалност (плъгин, подсистема и т.н.) тя да се оставя в завършен вид, т.е работеща, документирана и тествана;
 • Разработка на тестови случаи - обсъди се необходимостта от изграждане на тестови случаи. Решихме, че трябва да има тестови случаи на няколко нива и скоро ще бъде пуснат проект с детайлно описание на идеите;
 • Интеграция на LLVM - интеграцията на друг тип виртуална машина във фреймуорка безспорно ще окаже много добро влияние върху цялата разработка. По този начин ще можем лесно да правим ретаргетинг. Решихме, че е добре да интегрираме LLVM, но се оказа че по-лесно ще реализираме интеграцията на JVM и оттам ще реализираме интеграцията с LLVM
 • Подготовка на уеб подсистемите за релийз 0.1
   Има няколко належащи неща, които трябва да се реализират:
  • Интеграция на ViewVC, за разглеждане на SVN;
  • Обмисляне на потребителските права;
  • Интеграция на потребителите от ldap в svn;
  • По-добра конфигурация на Doxygen;
  • Реализация на SolidOpt Now! (RealTimeOpt/online) flex подсистемата.
 • Съставяне на добра naming convention - решихме, че трябва да имаме конвенция, която да отразява детайлно именуването на файлове, класове, интерфеиси и т.н;
 • Конвенция за разработка - решихме, че трябва да има конвенция, която да се спазва от разработчиците. Това са различни права и изисквания, за да бъдеш разработчик на фреймуорка SolidOpt;
 • Лиценз - решихме засега лиценза да е LGPL, но това предстои да се дискутира още, защото трябва да имаме йерархия от лицензи. Това следва от архитектурата, защото може имаме много плъгини, които може да бъдат с друг тип лиценз;
 • Успоредна разработка на инструменти за оптимизация, които използват SolidOpt - добре е когато имаме сравнително самостоятелен оптимизационен метод (какъвто е MethodInline на IL ниво) да се разпространява както като опт. метод във фреймуорка така и като самостоятелен инструмент;
 • Съставяне на подпроекти - решихме, че всичко което е "добре да се направи" първо ще бъде описвано на този сайт и тогава реализирано.

Неофициалната част беше под формата на workshop, на който се обсъждаха неясните точки от плана.

AttachmentРазмер
SolidOpt-Report-2010.bg_.pdf678.94 KB