На 10.11.2009 се проведе семинарът на тема: "Съвременни техники за оптимизация на софтуерни системи"

Начало: 11:30, Ноември 10, 2009


Край: 13:30, Ноември 10, 2009


Пловдивски университет "П. Хилендарски", ФМИ, к.з. 531

На семинара бяха разгледани предварително обявените теми, разделени на 4 сесии. Лекторите Александър Пенев и Васил Василев разясниха теорията и подходите, заложени в инструментариума, демонстрирайки ги на аудиторията под формата на презентации като по този начин провокираха много въпроси. Благодарим на тези, които присъстваха и се надяваме да са останали доволни от семинара.