Представяне на SolidOpt

Проектът SolidOpt предоставя инструменти, улесняващи изграждането на оптимизационни модули. SolidOpt предоставя също базова среда, чрез която могат да се зареждат оптимизационни модули, които биха могли да контролират оптималното използване на ресурсите на компютърната система. Различните представяния на целевото приложение улесняват реализацията на оптимизационни методи.
SolidOpt може да се използва като оптимизационен компилатор, използващ наличните оптимизационни методи и представяния. SolidOpt предоставя и декомпилатор в случай, че сорс кодът на целевото приложение не е наличен

Проектът може да се разглежда като няколко отделни:

  • Инструментариум, предлагащ средства за разработка на оптимизационни методи. Оптимизационните методи се прилагат върху целевото приложение с цел подобряване на дадени характеристики. Предоставени са редица представяния на кода, които улесняват изграждането на сложни оптимизационни методи, композиции от методи и оптимизационни стратегии;
  • Декомпилатор - различните нива на абстракция на изпълнимия код в SolidOpt предлагат добра инфраструктура за изграждане на декомпилатор. Декомпилаторът е особено необходим, когато е наличен само изпълнимият код на приложението
  • Оптимизиращ компилатор - възможно е лесно преминаване от едно ниво на абстркация към друго. Преминаването от по-високо ниво на абстракция към по-ниско по дефиниция е компилация. Освен промяната на нивата на абстракция е възможно и прилагането на неограничен брой оптимизации върху всяко ниво

Трябва да се отбележи, че основната цел пред SolidOpt е изграждането на механизъм, позволяващ оптимизацията на произволни софтуерни приложения по време на целия им жизнен цикъл.