Среща на разработчиците на SolidOpt

Добре дошли на втората среща на разработчиците на SolidOpt. Срещата ще се състои на 13.10.2010 в 9 часа в 532 компютърна зала на Факултета по математика и информатика на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски".

Основната цел на срещата е да се дискутират текущите проблеми и предизвикателства при разработката на фреймуорка. Дневният ред е:

  • Александър Пенев ще представи на кратко какво е реализирал до настоящия момент и проблемите, които е срещнал;
  • Васил Василев ще представи на кратко какво е реализирал до настоящия момент и проблемите, които е срещнал;
  • Другите разработчици ще дискутират текущия си прогрес и опит с фреймуорка;
  • Въпроси, свързани с предходните 3;
  • Ще се дискутира планът за разработка в близко бъдеще. Реструктуриране на Loader, Real Time Optimizer и др.;
  • Ще се дискутира планът за разработка в по-далечно бъдеще;
  • Въпроси и предложения;
  • Workshop.