• Български
  • English

SolidOpt – Инструментариум за автоматизирани оптимизации на софтуерни приложения. Оптимизации, зависещи от приложната област

Абстракт: Магистърската дипломната работа на Васил Василев описва основните идеи, залегнали във фреймуорка. Прави анализ на проблемите в областта и сравнява между много съществуващи средства. Предлага архитектура и прототип на SolidOpt, като използваните подходи се аргументират детайлно.

Публикувана: Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", 2010


Цитирай:
Източник:
SolidOpt – Инструментариум за автоматизирани оптимизации на софтуерни приложения. Оптимизации, зависещи от приложната област
Пловдив, България
2010
Автор:
Васил Василев
AttachmentРазмер
Vassil Vassilev's MSc Thesis.pdf2.12 MB