Среща на разработчиците на SolidOpt - Май, 2013

На 8ми май, 2013 oт 9 часа в 532 к.з. на Пловидвски университет "Паисий Хилендарски", Факултет по математика и информатика ще се проведе четвъртата среща на разработчиците на SolidOpt. Залата ще бъде обявена допълнително.

  Програма:

 • SolidV - Visual Modeling Framework
 • Reusing SolidOpt's Build System to Build External Tools
 • Preparation for a release
 • Visual Ray Analyzer
 • Дискусии
 • Среща на разработчиците на SolidOpt - Януари, 2013

  На 3ти януари 2013, 11ч. ще се проведе семинар на тема „Проект SolidOpt 2013 - цели и развитие“. Мястото на събитието е Пловдивски университет, Нова сграда, 5ти eтаж (залата ще бъде уточнена допълнително).

  В семинара ще вземат участие:
  Гл. ас. А. Пенев, докторант В. Василев, М. Василев, докторант Х. Лесев, Т. Петрова, П. Петрова и други

  Среща на разработчиците на SolidOpt - Декември, 2010

  Добре дошли на втората среща на разработчиците на SolidOpt. Срещата ще се състои на 17.12.2010 от 9 часа в заседателната зала (2 етаж) на Факултета по математика и информатика на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски".

  Основната цел на срещата е да се дискутират текущите проблеми и предизвикателства при разработката на фреймуорка.

  SVN хранилището вече е достъпно и през ViewVC WEB интерфейс

  Интегрирана е системата ViewVC за достъп за WEB достъп до SVN хранилището на SolidOpt. Достъпът е анонимен т.е. всеки може да разглежда хранилището без да му е нужна регистрация или специализиран SVN клиент. Адресът е http://www.svn.solidopt.org

  Най-интересното от срещата на разработчиците на 10.2010

  Днес се проведе среща на разработчиците на SolidOpt в Пловдивския университет Паисии Хилендарски. Целта на срещата беше да запознае присъстващите с разработката, както и да се обсъдят текущото състояние и да се състави работен план.

  Срещата се проведе на две части - официална и неофициална. Основна задача на официалната част беше да изложи основните идеи, залегнали в разработката. Александър Пенев направи кратко въведение в проекта и изложи работния план за следващите няколко месеца. (Презентацията може да намерите най-долу)

  Среща на разработчиците на SolidOpt

  Добре дошли на втората среща на разработчиците на SolidOpt. Срещата ще се състои на 13.10.2010 в 9 часа в 532 компютърна зала на Факултета по математика и информатика на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски".

  Версия 0.1 на уеб сайта ще бъде пусната

  Новия уебсайт ще бъде пуснат скоро. Той ще бъде официалния уеб сайт на проекта SolidOpt и ще може да пренасочва потребителите към свързаните със SolidOpt проекти.

  Интеграция на Doxygen

  Интегрирана е система за генериране на документация от коментарите налични в сорс кода на SolidOpt.

  На 10.11.2009 се проведе семинарът на тема: "Съвременни техники за оптимизация на софтуерни системи"

  Начало: 11:30, Ноември 10, 2009


  Край: 13:30, Ноември 10, 2009


  Пловдивски университет "П. Хилендарски", ФМИ, к.з. 531

  На семинара бяха разгледани предварително обявените теми, разделени на 4 сесии. Лекторите Александър Пенев и Васил Василев разясниха теорията и подходите, заложени в инструментариума, демонстрирайки ги на аудиторията под формата на презентации като по този начин провокираха много въпроси. Благодарим на тези, които присъстваха и се надяваме да са останали доволни от семинара.

  На 10.11.2009 ще се проведе семинар на тема: "Съвременни техники за оптимизация на софтуерни системи

  Начало: 11:30, Ноември 10, 2009

  Край: 13:30, Ноември 10, 2009

  Пловдивски университет "П. Хилендарски", ФМИ, к.з. 531